Δάσος

Ζωγραφική-ακρυλικό σε καμβά                                                                     Διαστάσεις:   :30.50 cm                                                                                   Τίτλος :Δάσος                                                                                                      Κωδ :1561                                                                                                           Αγαθή Γαλανοπούλου (Agathi Galan)                                                        Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να στείλετε mail στο galanart2000@gmail.com , η μήνυμα στην σελίδα  Agathi Galan ) https://galanart.gr                                                                                               fb page:Agathi Galan                                                                          instagram:galanagathi
profil fb:Galan Agathi