Χιονισμένο τοπίο

Ζωγραφική με λάδι σε καμβά                                                                            Διαστάσεις :50.60 cm                                                                                                    Τίτλος :χιονισμενο τοπίο                                                                                              Κωδ: 93001                                                                                                                        Αγαθή Γαλανοπούλου (Agathi Galan)                                                                         Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να στείλετε mail στο galanart2000@gmail.com, η μήνυμα στην σελίδα Agathi Galan )  https://galanart.gr                                                                                                             fb page:Agathi Galan                                                                          instagram:galanagathi
profil fb:Galan Agathi