Λυπημένο πρόσωπο

Ζωγραφική -ακρυλικο   σε καμβά                                                                               Διαστάσεις   :45.55 cm                                                                                                   Κωδ :040-2013                                                                                                             Αγαθή Γαλανοπούλου (Agathi Galan)                                                                          Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να στείλετε mail στο galanart2000@gmail.com , η μήνυμα στην σελίδα  Agathi Galan )  https://galanart.gr                                                                                                            fb page:Agathi Galan                                                                              instagram:galanagathi
profil fb:Galan Agathi

Αγαθή Γαλανοπούλου