Το σπιτάκι στο δάσος   

Ζωγραφική-ακρυλικό σε καμβά                                                                         Διαστάσεις: 35.50 cm                                                                                             Τίτλος :Το σπιτάκι στο δάσος                                                                                        Κωδ: 042-2012                                                                                                           Αγαθή Γαλανοπούλου (Agathi Galan)                                                                            Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να στείλετε mail στο galanart2000@gmail.com , η μήνυμα στην σελίδα  Agathi Galan ) https://galanart.gr                                                                                                              fb page:Agathi Galan                                                                       instagram:galanagathi
profil fb:Galan Agathi