Η αγάπη

Ζωγραφική με ακρυλικό και ξηρά παστέλ                                                        Διαστάσεις :60χ80 cm                                                                                                     Τίτλος :Η αγάπη                                                                                                       Κωδ:0156-2016                                                                                                              Αγαθή Γαλανοπούλου (Agathi Galan)                                                                      Διαθέσιμο                                                                                                                           Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να στείλετε mail στο galanart2000@gmail.com, η μήνυμα στην σελίδα   Agathi Galan )  https://galanart.gr                                                                                                             fb page:Agathi Galan                                                                          instagram:galanagathi
profil fb:Galan Agathi