Το ρόδι

Ζωγραφική: ακρυλικό
Τίτλος εργου: Ρόδι
Διαστάσεις: 23.34cm
Κωδ: 2325-2 Αγαθή Γαλανοπούλου (Agathi Galan) Διαθέσιμο μόνο αντίγραφό του  Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να στείλετε mail στο galanart2000@gmail.com , η μήνυμα στην σελίδα  Agathi Galan