Λαϊνια

Ζωγραφική :ακρυλικό
Tίτλος έργου :Λαϊνια
Διαστάσεις: 26.36 cm
Κωδ:2324 Αγαθή Γαλανοπούλου (Agathi Galan) Διαθέσιμο Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να στείλετε mail στο galanart2000@gmail.com , η μήνυμα στην σελίδα  Agathi Galan https://galanart.gr                                                                     fb page:Agathi Galan                                                        instagram:galanagathi
profil fb:Galan Agathi