Είναι ηψυχή που στέκει αγέρωχη στις δυσκολίες της Ζωής